Gezondheidscentrum Baarle

Logopedie

Bij logopediepraktijk Kooter kunt u terecht voor logopedische problemen, dyslexiebehandelingen en remedial teaching. In de praktijk worden zowel volwassenen als kinderen behandeld. Naast locatie Baarle-Nassau heeft logopediepraktijk Kooter vestigingen in Chaam en Riel.

Logopedie

Als ervaren praktijk wordt hulp verleendbij alle problemen die te maken hebben met spreken en verstaan. Daarbij kan het gaan om stoornissen op het gebied van spraak-, taal-, stem-, adem-, gehoor- en mondfuncties (b.v. open mondgedrag, slikken). Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting. Daarnaast wordt er begeleiding gegeven aan familie, verzorgers en leerkrachten van kinderen die met deze problemen te maken hebben.

Dyslexie

In de praktijk worden ook lees- en spellingsproblemen en dyslexie behandeld. Lees- en spellingsproblemen hebben vaak een verband met logopedische stoornissen. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Door deze problemen tijdig te herkennen, kunnen risico’s op dyslexie worden beperkt of weggenomen.
In de praktijk is een ervaren dyslexiespecialist aanwezig die deskundig is op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Er is een samenwerkingsverband met Adelante. (www.adelante-zorggroep.nl)

Remedial teaching

In de praktijk kunt u ook terecht voor remedial teaching. Als het leerproces van een kind niet volgens verwachting verloopt zou remedial teaching een goede ondersteuning kunnen zijn. U kunt rekenen op een deskundige behandeling. Er is ruime ervaring in lesgeven op zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.