Nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe website...

Gezondheidscentrum Baarle

Gezondheidscentrum Baarle bevindt zich in het wooncomplex van le Monastère aan de Rector van den Broekstraat. Sinds de opening 6 jaar geleden is er veel veranderd en zijn de praktijken samen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig gezondheidscentrum.

Diverse praktijken

U vindt er huisartsenzorg, fysiotherapie, logopedie, huid- en oedeemtherapie, diëtetiek, podotherapie, psychologie en ergotherapie. Het is natuurlijk erg fijn om veel verschillende specialisaties onder één dak te hebben, maar het is pas echt een meerwaarde wanneer al die verschillende zorgverleners ook daadwerkelijk samenwerken.

Intensieve samenwerking

Om te komen tot de beste zorg voor de bevolking van Baarle en omstreken is de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners geïntensiveerd. Dankzij deze samenwerking is gezondheidscentrum Baarle goed voorbereid op de toekomst. Een concreet voorbeeld hiervan is het opzetten van een intern communicatiesysteem waarin alle disciplines beveiligd informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Ook worden vergaderingen georganiseerd en worden samenwerkingsafspraken vastgelegd.